Προϊόντα

Ο πληθυσμός της Ρουμανίας συνεχίζει να μειώνεται

Ο πληθυσμός της Ρουμανίας συνεχίζει να μειώνεται


Η μείωση του αριθμού του πληθυσμού της Ρουμανίας συνεχίστηκε το Νοέμβριο του περασμένου έτους, καταγράφοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημογραφική έκθεση του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INS), το ποσοστό γεννήσεων είναι σήμερα χαμηλότερο από το ποσοστό θνησιμότητας.

Η μείωση του αριθμού του πληθυσμού της Ρουμανίας συνεχίστηκε το Νοέμβριο του περασμένου έτους, καταγράφοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημογραφική έκθεση του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INS), το ποσοστό γεννήσεων είναι σήμερα χαμηλότερο από το ποσοστό θνησιμότητας.
Έτσι, ενώ στον τελευταίο αναλυμένο μήνα (Νοέμβριος 2006), γεννήθηκαν 18.084 παιδιά (1.600 λιγότερα από ό, τι τον Οκτώβριο), ο αριθμός των θανάτων ήταν υψηλότερος κατά περίπου 500. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας κάτω από ένα έτος ανά 1.000 γεννήσεις) μειώθηκε σε 15,6 το Νοέμβριο, από 16,2 τον Οκτώβριο. Έτσι, η αρνητική φυσική αύξηση που υποδηλώνει έλλειμμα ζωντανών γεννήσεων σε σύγκριση με αυτή των νεκρών αυξήθηκε από - 1,9 χιλιάδες άτομα τον Οκτώβριο σε - 3,9 χιλιάδες άτομα το Νοέμβριο.


Από τα ίδια στοιχεία φαίνεται ότι ο αριθμός των γάμων μειώθηκε επίσης, καταγράφοντας μόνο 9.162, μειώνοντας κατά 6.800 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (αλλά μιλάμε για τον Νοέμβριο, πριν από το χριστουγεννιάτικο ταχυδρομείο, όταν οι γάμοι δεν γιορτάζονται επίσημα), αλλά ο αριθμός των διαζυγίων αυξήθηκε σε 2.587, με περισσότερες από 400 περιπτώσεις σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Από την άλλη πλευρά, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2005, ο αριθμός των ζώντων γεννήσεων αυξήθηκε με 341 παιδιά, με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού γεννήσεων, αλλά η παιδική θνησιμότητα αυξήθηκε από 14,9 σε 15,6 χιλιάδες γεννήσεις. vii. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των θανάτων ήταν χαμηλότερος κατά 327, με αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην ενότητα: Current
16 Ιανουαρίου 2007