Λεπτομερέστερα

Ο φόβος της εγκυμοσύνης

Ο φόβος της εγκυμοσύνης


Ο φόβος των εγκύων γυναικών δεν είναι να κάνουν κάποια ασθένεια, κάποιους ιούς και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν κάποια φάρμακα. Ο φόβος είναι ότι τα φάρμακα θα βλάψουν το παιδί, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε δυσμορφίες.

Ο φόβος των εγκύων γυναικών δεν είναι να κάνουν κάποια ασθένεια, κάποιους ιούς και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν κάποια φάρμακα. Ο φόβος είναι ότι τα φάρμακα θα βλάψουν το παιδί, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε δυσμορφίες.
Το πρόβλημα αυτό εξηγείται από τον βοηθό του πανεπιστημίου Anca Simionescu, πρώτος γιατρός γυναικολόγου-μαιευτή στη Φιλανθρωπική Μητρότητα. Ο κίνδυνος χορήγησης φαρμάκων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα πρέπει να συσχετίζεται με την περίοδο της εγκυμοσύνης.
Η πρώτη περίοδος εξετάζεται μετά τη γονιμοποίηση, πριν από την εμφύτευση του ζυγώτη στη μήτρα. Είναι ελεύθερο και τα κύτταρα του ζυγώτου δεν διαφοροποιούνται, έτσι μπορούν να πάρουν διαφορετικές δομές. Πρόκειται για μια περίοδο πέντε έως έξι ημερών μετά τη σύλληψη του εμβρύου, περίοδο κατά την οποία λειτουργεί ο κανόνας "όλα ή τίποτα".


Διαβάστε όλα τα νέα στην Εθνική Εφημερίδα
30 Μαΐου 2007